Szybki kontakt:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
ANETA WASILUK


tel. kom.: +48 609 683 459

biuro@kancelaria-wasiluk.pl

 

Klienci Korporacyjni

 

Dla klientów korporacyjnych Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wasiluk oferuje usługi w następującym zakresie:Postępowanie sądowe i administracyjne

Projekty wszelkich pism procesowych oraz prowadzenie spraw przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Windykacja należności

Wezwania do dobrowolnej zapłaty należności; Wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego; Negocjacje z dłużnikiem.

Prawo kontraktów

Projekty umów, porozumień, listów intencyjnych oraz dokumentacji przetargowej;  Analiza ryzyk związanych z zawarciem umowy (klauzule, zabezpieczenia, skutki podatkowoprawne); Negocjacje; Mediacje; Opinie i analizy prawne.

Prawo korporacyjne i handlowe

Zakładanie, rejestracja i obsługa działalności gospodarczej przedsiębiorców; Przekształcenia organizacyjno-prawne; Doradztwo w inwestycjach; Współpraca z Zarządami Spółek oraz organizacja posiedzeń Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników; Regulacje korporacyjne (protokoły z posiedzeń organów, regulaminy wewnętrzne); Czyny nieuczciwej konkurencji; Ochrona przetwarzanych danych osobowych; Postępowania upadłościowe i naprawcze.

Prawo nowych technologii i prawo autorskie

Projekty, analizy i negocjacje umów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności oprogramowania komputerowego: umowy licencyjne, sprzedaży majątkowych praw autorskich, o wykonanie oprogramowania wraz przeniesieniem praw autorskich lub udzieleniem licencji, udostępnienia oprogramowania w modelu usługi (ASP/SAS), umowy maintenance lub SLA; inne umowy dotyczące praw autorskich lub pokrewnych:  umowy z artystami wykonawcami, umowy barterowe lub sponsoringowe; Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej oraz praw autorskich twórców, producentów oraz pracowników; Umowy o przetwarzanie danych osobowych oraz polityka bezpieczeństwa danych.

Prawo administracyjne i budowlane

Doradztwo w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych lub remontowych; Wywłaszczenia nieruchomości, Pozwolenia na budowę; Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; Sprawy o tzw. rentę planistyczną; Skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i pomoc w postępowaniach podatkowych przed organami gminy, naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych.

Prawo pracy

Projekty dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, zachowania poufności, regulaminy pracy lub wynagrodzeń); Pracownicze spory sądowe (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie umowy o pracę, mobbing lub dyskryminacja).

 

 

Kancelaria prawna świadczy opiekę prawną, która może opierać się na zasadzie współpracy stałej lub współpracy doraźnej – wedle życzenia klienta.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

 

kancelaria-wasiluk.pl - radca prawny, kancelaria, adwokat pruszcz, rozwód adwokat, prawnik, adwokat tczew, kancelaria prawna gdynia i radcy prawni gdynia - Gdańsk