Szybki kontakt:

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
ANETA WASILUK


tel. kom.: +48 609 683 459

biuro@kancelaria-wasiluk.pl

 

Klienci Indywidualni

 

Dla klientów indywidualnych Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Wasiluk oferuje usługi w następującym zakresie:

 
Postępowanie sądowe i administracyjne

Projekty wszelkich pism procesowych oraz prowadzenie spraw przed wszystkimi sądami, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Windykacja należności

Wezwania do dobrowolnej zapłaty należności; Wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego; Negocjacje z dłużnikiem.

Prawo cywilne, ubezpieczenia, odszkodowania

Projekty umów; Negocjacje; Prawa konsumenta (rękojmia za wady, gwarancja, odstąpienie); Ochrona dóbr osobistych; Pomoc  przy zawieraniu umowy ubezpieczeń majątkowych i osobowych; Negocjacje z ubezpieczycielami; Pomoc przy likwidacji szkody; Dochodzenie odszkodowań (wypadki komunikacyjne, błędy medyczne).

Prawo nieruchomości, spółdzielcze i mieszkaniowe

Pomoc przy transakcjach kupna-sprzedaży nieruchomości (umowy kredytowe, deweloperskie, spółdzielcze, ustanowienie odrębnej własności lokalu) oraz w zakresie udzielanych zabezpieczeń prawnych (weksel, poręczenie, hipoteka); Doradztwo związane z wykonywaniem praw i obowiązków członków Spółdzielni bieżącą działalnością Spółdzielni lub właścicieli lokali; Sprawy wieczysto - księgowe; Spory sąsiedzkie (wydanie nieruchomości, eksmisja, zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienie służebności, zasiedzenie).

Prawo pracy

Pomoc przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem; Pracownicze spory sądowe (niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie umowy o pracę, mobbing lub dyskryminacja).
.
Prawo spadkowe

Testamenty; Stwierdzenie nabycia spadku; Dział spadku; Zachowek.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Umowy majątkowe małżeńskie; Sprawy rozwodowe i o separację; Dochodzenie roszczeń alimentacyjnych; Ustalenie kontaktów z dzieckiem; Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej; Ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka; Podział majątku.

 

Kancelaria prawna świadczy opiekę prawną, która może opierać się na zasadzie współpracy stałej lub współpracy doraźnej – wedle życzenia klienta.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

 

 

kancelaria-wasiluk.pl - radca prawny, kancelaria, adwokat pruszcz, rozwód adwokat, prawnik, adwokat tczew, kancelaria prawna gdynia i radcy prawni gdynia - Gdańsk